از شهید آیت الله صدوقی نقل شده است : زمانی که در قم حضور داشتم عادت به کشیدن سیگار داشتم ، به طوری که در شبانه روز به علت میل زیاد به دود شب ها هنگامی که به بستر می رفتم احساس درد سینه می کردم ...

اتفاقا یک شب در نیمه های شب بیدار شدم و حس کردم سینه ام درد می کند و به سختی نفس می کشم ، پس به یادم آمد فردا روز ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) است و در همان حال و در نهایت سادگی متوسل به آن حضرت شدم و دست به عنایت و مرحمت ایشان زدم و از ایشان خواستم عیدی من را ترک سیگار و اعتیاد به آن قرار دهند ...

صبح که از خواب برخاستم دیدم میلی به سیگار ندارم و از آن به بعد نیز هرگز رغبتی به دود پیدا نکردم ...

خاطرات خوبان / جلد 2 / صفحه 364 / حکایت 16

سومین شهید محراب آیت الله صدوقی