یکی از مساجد با شکوه و معروف استان یزد که هم اکنون محل برگزاری نماز جمعه است قطعا مسجد ملااسماعیل است ...

از حاج سید جواد حیدری نقل شده که :

زمانی که محدوده و زمین مسجد ملااسماعیل مشخص شده بوده آخوند ملااسماعیل در آن به اتفاق مامومین نماز صبح را اقامه می کردند سپس بعد از نماز و تعقیبات آن تا قبل از روشن شدن هوا به اتفاق مردم مصالح مورد نیاز کاگران را به محل کار آنها منتقل می کردند ...

یک روز در همین حین و در حال انجام کار نگین انگشتر آخوند از آن جدا شده و گم می شود مردم پس از مطلع شدن شروع به گشتن می کنند اما چون منطقه ای که آنها در حال کار در آن بودند بسیار وسیع بوده هیچ کس موفق به پیدا کردن نگین نمی شود ...

اما آخوند با اشاره ی دست زمین را به 2 قسمت تقسیم می کند و برای آنها استخاره میگیرد سپس آن زمین را هم با اشاره ی دست به دو قسمت تقسیم می کند و همین طور مدتی ادامه می دهد تا آن منطقه ی وسیع به محدوده ای بسیار کوچک تبدیل می شود سپس به یکی از همراهان می گویند که آن قسمت را بگردد ...

زمان زیادی طول نمی کشد که آن فرد با زیر و رو کردن خاک نگین انگشتر آخوند را پیدا کرده و به او می دهد ...

خاطرات خوبان / جلد 1 / صفحه ی 35 / حکایت 2